Kazakhmys СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»
Skip Navigation Links
Тендерная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс»

Мы находимся по адресу:

100022, Республика Казахстан
г.Караганда , пр. Бухар-Жырау,141
Торговый Дом ТОО «Корпорация Казахмыс»

Председатель Тендерной комиссии ТОО "Корпорация Казахмыс"
Красюк Марина Владимировна
E-mail: Marina.Krassyuk@kazakhmys.kz


Cекретари тендерной комиссии:

Жумабекова Ардак Есентаевна
Тел.:8 (7212) 95-72-93
E-mail: Ardak.Zhumabekova@kazakhmys.kz

Нурекина Алтынай Саулебековна
Тел.:8 (7212) 95-29-75
E-mail: Altynai.Nurekina@kazakhmys.kz


© 2012, Kazakhmys.kz